Azizlibağları Köyü, bugün yapılan refarandum sonucunda Sarıhacılı ve Divanlı'dan sonra mahalle statüsüne geçen 3'üncü köy oldu.

Yozgat Belediye meclisi daha önce aldığı kararlar neticesinde imar alanlarının genişletilmesi ve yeni alanlar açılması çalışmaları neticesinde Divanlı ve Sarıhacılı köylerini mücavir alan içerisine dahil ederek mahalle statüsüne almış, yine aynı yapılan toplantı içerisinde Azizlibağları köyünün de 26. mahalle olarak imara açılması kararlaştırılmıştı.

Azizlibağları köyünde bugün yapılan ve 94 seçmenden 67'sinin oy kullandığı refarandumda, 50 oy mahalle statüsüne evet derken, 17 oy hayır dedi. Refarandumdan çıkan bu sonuç ile Azizlibağları köyü, Yozgat'ın 26. mahallesi oldu. 

Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, Yozgat il merkezinin sınırında yer alan Azizlibağları’nın daha önceden mücavir alan içerisine alındığını belirterek, 26’ncı mahalle olarak belirlenen Azizlibağları için gerekli çalışmaların refarandum sonucu ile yapılacağına ifade etti.