Yozgat Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Bozok Üniversitesi işbirliği ile 7 Nisan Perşembe günü saat 10:00'da, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans salonunda 'Ar-Ge Reform Paketi' tanıtım toplantısı düzenlenecek.    

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, tüm paydaş kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak kapsamlı bir çalışma sonucu hazırlanan "Ar-Ge Reform Paketi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak 26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girmişti. Reform Paketi 2023 yılı hedefleri doğrultusunda yüksek katma değerli üretime geçiş için, Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği ile,  Ar-Ge ve Yenilik ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik eylem ve iyileştirmeler içermekte..

Yozgat Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Bozok Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen toplantıda "Ar-Ge Reform Paketi", "4. Sanayi Devrimi" ve "Yozgat'ta Ar-Ge Fırsatları" konu başlıkları ile katılımcılara üç ayrı sunum yapılacak.