Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, staj başlangıç süresinin emekliliğe esas sigortalılık başlangıcı sayılması amacıyla hazırladıkları kanun teklifini, 11 Ekim 2018 tarihinde TBMM Başkanlığına sunduklarını anımsattı.

Teklifin, TBMM İçtüzüğü gereği 45 gün içerisinde komisyona sevk edilmesi gerektiğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirten Milletvekili Keven, 18 Ocak 2019 tarihinde yine TBMM Başkanlığına dilekçe vererek teklifin Genel Kurula getirilmesini talep ettiklerini söyledi.

Staj dönemi başlangıcının, emekliliğe esas sigortalılık başlangıcı sayılması konusunun Genel Kurul gündemine gelmesinin önemli olduğunun altını çizen Milletvekili Keven, şöyle konuştu: 

"1.5 milyon civarında vatandaşımız staj borçlanması hakkının tanınmasını beklemektedir. Bu hakkın verilmesiyle mesleki eğitimin özendirilmesinin de önü açılacaktır. Ülkemizde avukatlar staj dönemlerini borçlanabilmekte, askerlik görevini yapanlara da borçlanma hakkı verilmektedir. Neden staj yapan vatandaşlarımız bu borçlanma hakkından yararlanamıyor? Buna mantıklı bir cevap beklenmektedir. Daha önce çıkarılan bir kanunla doktor ve avukatlara bu hak verildi. Toplumda yaygın şekilde bir beklenti haline gelen bu mağduriyetlere hep birlikte bir son verelim."