Yozgat Özel Ergin Eğitim Kurumları öğrencileriyle boş zamanlarında akıl oyunları çalışması yaparak derslerde daha başarılı olmasını sağlıyor. Konuya ilişkin olarak açıklamada bulunan Okul Müdür Oğuz Köker, “Okulumuzda boş zamanlarda ilk okul öğrencilerimize akıl oyunları etkinlikleri düzenliyoruz. Öğrencilerin oyunlarda kazanmış oldukları problem tanıma, çözüm üretme ve farklı yöntem deneme gibi özellikleri daha sonra derslerinde de uygulayarak okul ve başarısını arttırmayı hedefliyoruz. Çünkü öğrenci derse aktif katılacak ve dersin işlenişinde yaparak, yaşayarak ve öğrenme metodunu uygulayacaktır.  Aynı zamanda kedine güven duygusu ve ekip ruhu gelişerek çevresine faydalı mutlu bir birey haline gelecektir” dedi.

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM
Bu sistemde dinleyen izleyen cevap veren öğrenci yerine; Tanıyan, fark eden, planlayan, kurgulayan öğrenci hedeflediklerini söyleyen Okul Müdür Köker, “Özellikle grup etkinliklerinde öğrencilerin sosyalleşmeyi oyun içerisinde yaşamalarına imkân sağlanmakta. Her etkinlikte öğrenci bireysel olarak katılıyor ve bütün oyunlar her öğrencinin katılımı düşünülerek hazırlandı. Okulun “eğlenceli eğitim yeri” olmasında büyük rol oynayacak öğrenciler; büyük keyif aldıkları oyunlardan sonra daha rahat ve mutlu şekilde diğer derslere katılacaklardır. Özellikle oyunlardan dolayı kazandıkları girişimcilik ruhu derslere de yansıyacak öğrenci merkezli eğitimin gerçekleşmesini sağlayacağız” diye konuştu