Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı, Akdağmadeni Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına, Akdağmadeni Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Peyami Duman tarafından "Çocuk ve Yetişkinlerde Temel ve İleri Yaşam Desteği" eğitimi verildi. Teorik bilgilerin yanında, eğitim maketleri üzerinde katılımcılar uygulama yaparak, becerileri de değerlendirildi.

Duman yağtığı açıklamada; "Ani kalp ve solunum durması durumunda, daha ileri yaşam destegi sağlanıncaya kadar yapılacak aktivite anlamına gelen KPR (Kardiyo pulmoner resusitasyon) kavramı öncelikle sağlık çalışanları ve devamında tüm insanlar için çok önemli ve hayati bir kavramdır. Sağlık tesislerinde öğrenilmesi vazgeçilmez olan bu kavram tesis dışında iken Tıbbi yardımın beklenmesi sırasında kaybedilecek her dakika önemli iken, bu aşamada bilinçli ilkyardımın hayat kurtardığı mutlak bir gerçektir. Bu nedenle herkesin İlkyardım ve KPR bilmesinde fayda vardır. KPR bilgisinin yanısıra günlük hayatta karşılaşabileceğimiz kazalarda bilinçli ilkyardım hayat kurtaracaktır. Biz Akdağmadeni Devlet Hastanesi'nde tüm personelimize ulaşacak şekilde ve eksiksiz katılım sağlanarak KPR eğitimlerimizi başarı ile tamamladık. Temel ve ileri yaşam desteğini içeren eğitimlerimiz çalışanlarımıza daha iyi tanı koyma ve müdahalede seri ve organize olmayı, mavi kod prosedürleri gibi hastaya en hızlı ve efektif müdahaleyi sağlamaya yönelik olmuştur. Bu tarz hayati önemi olan eğitimlerimiz aksatılmadan devam edecektir” dedi.