Yozgat Bakım Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirilen eğitici eğitimleri ile sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor. Aile Eğitim Programının (AEP) daha fala aileye ulaşması ve yaygınlaşması için 13-17 Kasım tarihleri arasında eğitici eğitimi gerçekleştirilecek. 

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Aile Eğitim Programı aile bireylerinin çağın gerektirdiği temel aile yaşam becerilerine yönelik bilgi, beceri ve tutumları kapsamlı olarak edinebilmeleri amacıyla oluşturulmuş önemli bir yetişkin eğitim programı olup, ailelerin sorun çözme kapasitelerini arttırmaya yönelik koruyucu ve önleyici hizmet sunmayı hedefleniyor. 

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Toplumun temel yapı taşı olan aileleri bilinçlendirmek, yaşam kalitelerini artırmak, kendi sorunlarını çözebilme kapasitelerini katkı sağlamak ve ‘sağlıklı, mutlu, müreffeh ve güçlü aileler’ sayısının artırılması amacıyla “Aile Eğitim Programı” hazırlanmıştır. Eğitim sonunda ailelerimize sertifikaları verilecektir” dedi. 

Neşeli, aile eğitim programının 17 Kasım’a kadar devam edeceğini aktardı. 

Neşeli, “Aile Eğitim Programı ile tüm sosyal çalışma görevlilerine “aile hayatını bütüncül ve güce dayalı bir anlayışla ele almak, yaşamın farklı dönemlerinde yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi vermek ve bu sorunların çözümüne hizmet edecek farkındalık ve becerileri kazandırmak, aile kurma ve aile olma sürecinde problem ortaya çıkmadan önce yapılan müdahaleler aracılığıyla toplumsal yararı yüksek, zararı önleyici bir hareketi yaşama geçirmek. Ailelerin mevcut iktisadi kaynaklarını verimli ve etkili kullanabilmesini sağlamak ve küçük girişimler konusunda temel bilgileri edinmesini temin etmek, harcama ve tüketimlerini ihtiyaca uygun olarak yapabilmelerine katkıda bulunmak, tasarruf alışkanlığını kazanarak çevreye karşı duyarlı bir yaşam sürebilmelerini, ailelerin bilinçli medya kullanımı, aile sağlığını korumaya ve geliştirmeye, dolayısıyla ailenin ömrünü uzatmaya ve yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunma” konularında eğitimler verilerek Yozgat genelinde bir çok salonda ailelere destek olmaya çalışacaklardır” diye konuştu.