Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından "Yozgat Aile Hekimleri Günleri" 26 - 27 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Mesleki gelişim eğitim kapsamında düzenlenen eğitime, Yozgat Merkez ve ilçe Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları katıldı. 

Eğitimde 1.Basamak Çalışanlarına Yönelik Meslek Hastalıkları, Aile Hekimliği Uygulamaları, Mevzuat, Mevsimlik Tarım İşçilerine Sunulan Sağlık Hizmetleri, Evde Sağlık Hizmetleri, Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı konuları, Yozgat Toplum Sağlığı Merkezi Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Muhammed Müsenna Arslanyılmaz, Aile Hekimleri Sorumlusu Dr. Keremhan Çelik, Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Dâhiliye Uzmanı Dr. Hilal Tuncer Yılmaz ve Diş Hekimi Sedef Gök Şahin tarafından anlatıldı.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin yaptığı açıklamada, toplum sağlık hizmeti sunarken bilgilerin güncellenmesi, gelişimlerin takibinin önemini vurgularken şunları söyledi; "Günümüzde tıptaki gelişmeler doğrultusunda birinci basamak sağlık hizmetlerinin bu alanda uzmanlaşmış bir hekim tarafından verilmesi ihtiyacı doğmuştur. 

Toplumlar sürekli olarak sosyal ve ekonomik kalkınma için çalışmaktadır. Kalkınmanın esas amacı da insan sağlığının geliştirilmesi ve iyilik halinin sürekli kılınabilmesi yoluyla toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesidir. 

Sağlık gereksinimleri toplumdan topluma, bireyden bireye değiştiği gibi zamanla da değişmektedir. Bu değişimlere pek çok faktör etki etmektedir. Örneğin son yirmi yılda yaşlı nüfusun artması, sağlık hizmetlerinin yaşlılığa bağlı hastalıklar yanı sıra kronik hastalıklara yönelmesine neden olmuştur. İletişim teknolojisindeki dev gelişmeler bilginin hızla yayılmasına neden olarak hem sağlık hizmetlerini geliştirmiş ve değiştirmiş hem de hastaların beklentilerini arttırmıştır. Toplumsal değişim bireysel düzeyde daha da çeşitlenmektedir. 

İnsanın biyopsikososyal bir varlık olarak kabul edildiği modern tıp anlayışı, hastaların beklenti ve gereksinimlerini göz önüne alan bir yaklaşımı kaçınılmaz kılmıştır. Hekim ve sağlık kuruluşlarının hasta adına hasta için en iyiye karar verme yetkileri yerini hastalar ile birlikte karar vermeye bırakmıştır. Bu durum bireylerin sağlık kültürünün etkilerini hesaba katmayı beraberinde getirmiştir. Değişimin öteki yüzü bireylere kendi sağlıklarına ilişkin sorumluluk getirmesidir. Bu açıdan bakıldığı zaman bir aile hekiminin insan duygu ve düşünce sistemini çok iyi tanıması, kişilerin beklentilerinin farkına varması ve vardırması,  danışmanlık  yapabilmesi gerekir

Yozgat Merkez ve ilçe aile hekimlerimiz ve aile sağlığı elemanlarımıza bilgilerin güncellenmesi, iletişimin ve koordinasyonunun güçlenmesi için “Aile Hekimleri Ekinliği” kapsamında eğitim programı düzenledik. Yozgat’ta sağlık hizmetinde kalite ve verimliliğin en üst seviyelere ulaşması için çalışıyoruz. Birlikte, gece gündüz sağlık hizmeti verdiğimiz tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.