Yozgat Şehir Hastanesinde “10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü” nedeniyle, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Akın Çoşkun tarafından sağlık çalışanlarına; Şizofreni ve Bipolar Bozukluk, hakkında eğitim verildi. Ayrıca Psikolog Melike İlgen ve Özge Özyürek sağlık çalışanlarına “Etkili İletişim” ve Stresle Başa Çıkma” yöntemleri anlatılar. 

Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle Yerköy Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezindeki hastaların yapmış oldukları el işleri, boyamalar Yozgat Şehir Hastanesi girişinde stand açılarak sergilendi, hasta ve hasta yakınlarına ruhsal sağlığının önemini vurgulamak için broşür dağıtıldı.

Psikiyatri Uzmanı Akın Çoşkun yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi; “Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından ilk kez 1992 yılında kutlanan 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Gününde ülkemizin ve dünyanın önemli ruh sağlığı sorunlarının,  ruh sağlığı politikalarının ve ilişkili konuların yeniden toplumun ve kamuoyunun gündemine taşınması, farkındalık yaratılması ve çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır.

Bu yıl Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen  10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü teması “İş Yerlerinde Ruh Sağlığı yani Çalışanın Ruhsal İyilik Hali ” dir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 300 milyondan fazla kişi depresif bozukluklar, 250 milyondan fazla kişi kaygı bozukluklarından muzdariptir. Her iki hastalığın neden olduğu üretkenlik kaybının dünya ekonomisine olan maliyeti bir trilyon Amerikan dolarından fazladır. İşsizlik, ruhsal hastalıkların oluşumu için bir bilinen bir risk faktörüdür. Ancak olumsuz bir iş yaşamı da fiziksel ve ruhsal hastalıkların meydana gelmesine geniş bir zemin hazırlamaktadır. Olumsuz iş yaşamı, depresyon ve kaygı bozuklukları dışında alkol madde kullanım bozuklukları, devamsızlık, tükenmişlik gibi üretkenliği derinden etkileyen sonuçlar doğurabilmektedir.

Bunların yanı sıra işyerlerinde iş arkadaşlarının zorbalıkları (bullying) ve mobbing olarak bilinen amirlerin bezdirici tutumlarına maruz kalmak günümüzde yaygın olarak görülen ve çalışanın ruhsal sağlığının bozulmasına neden olan önemli risk etmenleridir.

İş yerinde psikolojik taciz bireyi yok sayma, hakaret, iğneleme, aşağılama, sürekli olumsuz eleştirme, iş yükleme ya da tam tersi iş eksiltme, fiziksel şiddet, kınama, cinsel taciz şeklinde görülmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde çalışanların %49’unun yakın ve uzak geçmişte mobbinge maruz kaldıkları bildirilmiştir. Yirmi beş Avrupa ülkesi genelinde yapılan çalışmada iş yerinde psikolojik tacize uğrama oranı %5 olarak belirlenmiş ve son bir yıl içinde her 20 kişiden birinin iş yerinde psikolojik tacize uğradığı bildirilmiştir (TBMM İş Yerinde Psikolojik Taciz ve Çözüm Önerileri Komisyon raporu). Ülkemizde 2012 yılında yapılan mobbing (bezdiri, psikolojik taciz) araştırmasında iş yerinde mobbinge uğrama oranı %10 olarak belirlenmiştir. Bu raporda en sık görülen mobbing türleri, birinci sırada yıldırma ve  yıpratma, ikinci sırada kapasite üzerinde iş yükleme, üçüncü sırada ise alay etme, küçük düşürme, hakaret olarak belirlenmiştir (ERA Türkiye Mobbing Araştırması, 2012). Bütün bezdirme ya da zorbalıkların  sonucunda ortaya çıkan korku, kaygı, kaçınma, aşırı stres, ilişki kurma güçlükleri, izin ya da rapor ile işe gelmeme, destekçi arayışı, sürekli savunma durumunda olma, şikayet etme, içe kapanma, çaresiz kalma gibi tutum ve davranışlar bireyin sadece iş yerinde değil tüm yaşamını olumsuz etkileyerek ruh sağlığının bozulmasına neden olmaktadır ”dedi.